Kezdőlap
https://kisteljesitmenyukazanfutotanfolyam.hu/

Részlet a kisteljesítményű kazán fűtő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 522 03
 
Részszakképesítés megnevezése: Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h)

 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek


 
3. PÁLYATÜKÖR
 
 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8323 Kazángépkezelő Kazánsegédgépész
3.1.3. Kazán segédberendezés kezelője
 
 
 
 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-       ellenőrizni a kazán vízszintjét
-       biztosítani a kazán elektromos ellátását
-       biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását
-       elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást
-       ellenőrizni a reteszfeltételeket
-       elindítani az égéslevegő ventilátort
-       rákapcsolni a kazánt a rendszerre
-       beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal
-       sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél
-       ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt
-       felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát
-       felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát
-       helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni
-       ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
-       figyelemmel kísérni a mérőórák állását
-       vízminőségi méréseket végezni
-       a kazánt előírás szerint iszapolni
-       a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni
-       az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni
-       vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
-       szükség esetén felettesét értesíteni
-       előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra
-       tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni
-       vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket
-       biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.4. 11417-12 Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
5.2.4. 11417-12 Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.
Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges, teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.
Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.
Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.
Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.
Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.
Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) szóbeli vizsgafeladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok c. modul témaköreit tartalmazzák.
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a kisteljesítményű kazán fűtő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kazánsegédgépész,  Kazán segédberendezés kezelője,